ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΘΕΣ

Μόνωση Ταράτσας | Στεγανοποίηση | Βοτσαλωτό δάπεδο

Αικ. Στουραϊτη 26 Αχαρναί,
Τηλ/Fax 2102446656
Κιν. 6977592767
info@monosi-mathes.gr

Μόνωση Ταράτσας | Στεγανοποίηση

Διαδικασία Θερμομόνωσης

 1. Καθάρισμα όλης της επιφάνειας από τύχον σαθρά υλικά.
 2. Επάλειψη όλης της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 3. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών είτε από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ), είτε από εξηλασμένη πολύστερίνη (DOW, FIBRAN, κ.α.)
 4. Τοποθέτηση νάυλον επάνω στις θερμομονωτικές πλάκες (φίλμ πολυαιθυλενίου οικολογικό)
 5. Κατασκευή υλικού ρύσεων 1% ανά μέτρο το οποίο αποτελείται από περλομπετόν - περλιτόδεμα - ελαφρόπετρα - γκρο μπετόν (σκυρόδεμα) [Δε συνιστούμε αφρομπετόν]
 6. Διάστρωση τσιμεντοκονιάματος (άμμος μπετού με τσιμέντο), το οποίο εξασφαλίζει μια ομαλή και λεία επιφάνεια.

Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 1 Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 2 Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 3 Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 4 Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 5

 

Διαδικασία Στεγανοποίησης

 1. Επάλειψη της επιφάνειας με υγρή ασφαλτόκολλα (ασφαλτικό βερνίκι)
  Eξασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό τη συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης στο δάπεδο.
 2. Άνοιγμα αεραγωγών
  Για εκτόνωση των υδρατμών που δημιουργούνται όταν σφραγιστεί η επιφάνεια (στεγανοποίηση) με ασφαλτική μεμβράνη
 3. Τοποθέτηση και συγκόλληση ασφαλτικής μεμβράνης (ασφαλτόπανο) που επιλέγεται βάσει των απαιτήσεων της κάθε περίπτωσης
 4. Με τις διάφορες μεταβολές της θερμοκρασίας η ασφαλτική μεμβράνη συστέλλεται ή διαστέλλεται. Για να μηδενιστεί η πιθανότητα αποκόλλησης της μεμβράνης περιμετρικά αυτής στο τελείωμα της με τον τοίχο τοποθετείται γάζα συστολών - διαστολών και κάνουμε επάλειψη σε δύο στρώσεις με ελαστομερές μονωτικό υλικό.

Στεγανοποίηση Ταράτσας Εικόνα 1 Στεγανοποίηση Ταράτσας Εικόνα 2 Στεγανοποίηση Ταράτσας Εικόνα 3 Μόνωση Ταράτσας Εικόνα 4 Στεγανοποίηση Ταράτσας Εικόνα 5

 

Τελικό Δάπεδο Μόνωσης

Όταν η ασφαλτική μεμβράνη χρησιμοποιηθεί ως τελικό δάπεδο της ταράτσας και μείνει εκτεθειμένη χωρίς άλλο επιπλεόν δάπεδο έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής από 8-10 χρόνια ανάλογα με τον τύπο και τις προδιαγραφές του εκάστοτε ασφαλτόπανου. Αν υπάρχει δυνατότητα για επιπλεόν δάπεδο έπειτα από την κατασκευή της ολοκληρωμένης μόνωσης προτείνοται οι ακόλουθες λύσεις:

Τοποθέτηση Πλακιδίων

Διάστρωση Τσιμεντοκονίας 4cm τουλάχιστον ινοπλισμένη και τοποθέτηση πλακιδίων

Βιομηχανικό Δάπεδο

Διάστρωση Γκρό Μπετόν (Σκυρόδεμα) ινοπλισμένο τουλάχιστο 7-10 cm και λείανση με ελικόπτερο 

Βιομηχανικό Δάπεδο Εικόνα 1 Βιομηχανικό Δάπεδο Εικόνα 2 Βιομηχανικό Δάπεδο Εικόνα 3 Βιομηχανικό Δάπεδο Εικόνα 4 Βιομηχανικό Δάπεδο Εικόνα 5

Γαρμπιλομωσαϊκό

Διάστρωση Γκρό Μπετόν (Σκυρόδεμα) 2-4 cm για την επικάλυψη του ασφαλτόπανου και κατασκευή γαρμπιλομωσαϊκού, το οποίο τρίβεται, στοκάρεται, καθαρίζεται και κόβονται αρμοί συστολής-διαστολής.

Τελικό Δάπεδο Μόνωσης Εικόνα 1 Τελικό Δάπεδο Μόνωσης Εικόνα 2 Τελικό Δάπεδο Μόνωσης Εικόνα 3 Τελικό Δάπεδο Μόνωσης Εικόνα 4 Τελικό Δάπεδο Μόνωσης Εικόνα 5

 

Ο τρόπος κατασκευής του μωσαϊκού σε συνδυασμό με τα υλικά κατασκευής το έχουν αναδείξει ως το καλύτερο τελικό δάπεδο για ταράτσες.